„Ha egy tárgyat nekem kell létrehoznom, ha egy tárgy magán
viseli kezem nyomát, képzeletem erejét akkor az a tárgy egyedi
lesz amilyen nincs több, mert az én arcon hordozza”
Szeretettel üdvözlöm honlapomon!

Hódos-Sári Beáta szövő vagyok.

Már gyermekkoromban is vonzott a képzőművészet, az alkotás varázslatos világa. A
művészi vénát édesapámtól, Sári Antal festőművész/ fotóstól örököltem, aki édesanyámmal
karöltve már a kezdeti éveimtől belém táplálta a harmóniára, szépre, esztétikára való
törekvést.

A szövés alapjait érettségi után, az egyetemi és főiskolai tanulmányaim előtt
(rajztanár, művelődésszervező, gyógypedagógus) egy két éves kézműves iskolában
sajátítottam el, s kaptam kézi szövő képesítést. 18 éves korom óta ez a ’szerelem’ soha el nem
múlón, mindennapjaim részét képezik.
Nagyon sok szakmai mentorral találkozhattam az évek során, akik hatással voltak
szemléletemre, látásmódomra, amit ezúton is köszönök. A teljesség igénye nélkül: Paróczainé
Simai Ildikó népi iparművész szövő, V. Szathmári Ibolya néprajzkutató, Girasek János,
gyógypedagógus-pszichológus, Tamus István grafikus, Kallós Zoltán erdélyi magyar
néprajzkutató, népzenegyűjtő.

A legmeghatározóbb útravalót mégis a gyermekkoromból hozom:
-a csodálatos szabolcsi tájak, erdők, madarak, állatok, növények ihletet adó misztériumát,
-a család, a szeretet, a hit mindenek feletti elsőbbségét,
– az idő, az ellesett, ‘elkapott’ pillanatokban rejlő jelen, jövő és múlt értékét.
Mai napig gyűjtöm az egyes tájakra jellemző motívumokat, munkáimat folyamatosan
zsűriztetem (népművészeti szakmai minősítés). Kísérletezem az anyaggal, mintákkal,
technikákkal. Az alkotás a saját belső világunk tárgyi, képi megjelenése egy csodálatos
folyamat, melyet én a gyapjú, a szövés által élhetek meg teljességben. A honlapon
megtekinthető alkotások mind egyedi tervezésűek, festett, tiszta élő gyapjúból készülnek.
Szívügyem a hagyományok ápolása, nagyanyáink világának megőrzése. Azonban vallom,
hogy a hagyományos elemeket, motívumokat modern köntösbe ’öltöztetve’ újra lehet
gondolni. Munkám során minden egyes munkafolyamat kézzel történik (szövés, eldolgozás,
varrás, stb.)
Kérem fogadják szeretettel alkotásaimat és leljenek legalább annyi örömteli pillanatot általuk,
mint amit nekem okoztak alkotásuk közben !
Ha tehetik, illatozzák meg valahol a gyapjú semmihez sem hasonlítható eleven illatát. Engem
mindig elrepít…hol nagymamám sáros úton tehenekkel tarkított falujába, hol az alföldi

pusztaságba… De mindig egy varázslatos, puha, mesebeli miliőbe. És rájövök, hogy élni
mily csoda…

Gyógypedagógia

17 évet dolgoztam az oktatásban, 14 évet gyógypedagógusként. A megelőző
években is gyógypedagógiai szemléletű iskolában tanítottam. Több mint 10
évig dolgoztam pedagógiai szakszolgálatnál, ahol diagnosztikai, terápiás és
fejlesztő feladatokat láttam el, majd óvodás és iskoláskorú speciális nevelési
igényű gyermekek integrációját segítettem, segítem a mai napig is.
Rendszeresen részt vettem iskolaérettségi vizsgálatokon is.
Munkám során nagyon sok gyermekkel és családdal találkozhattam,
rengetegen fogadtak bizalmukba. Mivel minden gyermek egyedi és
megismételhetetlen csoda, ezért az őket érintő problémák is egyedi
természetűek.

A gyógypedagógiai munkámat gyakran ötvöztem a kézművesség adta
lehetőségekkel, tapasztalati szinten találkozott a két „út”, a gyógypedagógiai
és a szövés. A különböző nehézségekkel küzdő gyermekeknél a szövés
sikeres terápiaként is működhet. Elsősorban figyelem és viselkedési
problémával küzdő gyermekeknél, amellett természetesen, hogy a
produktumok létrehozása által azonnali önbizalom erősítő kézműves
foglalkozás is.

A munkámat a hivatásomnak tekintem, a családok, gyermekek segítése nem
„főállású” feladat számomra. Mai napig különböző fórumokon, alkalmakon van
lehetőség „beszélgetni” velem, szükség esetén tanácsot, segítséget kérni.
Örömmel tölt el, ha egy-egy kudarc, nehézség után újra önfeledt, mosolygós
gyermekarcokat láthatok.
Mert vallom, hogy a gyermekek számára a legfontosabb, hogy önfeledten,
boldogan éljék meg az óvodai (kora gyermekkori) éveket, kezdjék meg az
iskolát, és a tanulás szeretetét és képességét egész életükre magukkal
vigyék.

„Hogy a kudarc tapasztalattá alakuljon, a szorongás önbizalommá
változzon, a tehetség kibontakozzon.”